Nasz blog

ISO 22000: 2005

Nasza firma otrzymała certyfikat ISO 22000: 2005 „System zarządzania bezpieczeństwem żywności”. W naszym systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności zastosujemy zasady HACCP. Certyfikat potwierdził, że nasza produkcja jest zgodna z wymogami międzynarodowej normy ISO 22000: 2005.
Odniesienie: ISO 22000 to system zarządzania bezpieczeństwem żywności. Ten system zarządzania został opracowany przez Światową Organizację Zdrowia oraz Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Norma ISO 22000 jest uznawana i stosowana w prawie wszystkich firmach produkujących produkty spożywcze i powiązanych z przedsiębiorstwami przetwórstwa spożywczego.