Nasz blog

Potwierdzenie wysokich standardów jakości

Jako odpowiedzialny członek branży opakowań nasza firma wybrała system certyfikacji ISO 22000, aby utrzymać nasz system zarządzania jakością produktów na wysokim poziomie.
Pomyślna ponowna certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z ISO 22000: 2005 pozwala nam potwierdzić, że nasze działania są zgodne z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa żywności, a także wzmacnia zaufanie naszych klientów, że nasze działania chronią zarówno ich interesy, jak i interesy konsument.
W 2019 roku planowaliśmy przeprowadzić szereg działań w celu poprawy systemu kontroli jakości i zgodności z nową wersją normy z ISO 22000.